`

Sjekk sykkeldrag og sykkelfeste før hver tur!

I Nordic Cab er vi svært opptatt av sikkerhet og derfor vil vi gjerne gjøre deg oppmerksom på bruken av sykkelvogn.

Sykkeldraget og sykkelfestet er sannsynligvis de aller viktigste delene av vognen når det gjelder barns sikkerhet. Hver gang du skal ut å sykle med vognen bør du gjøre følgende:

  • Sykkeldrag skal sjekkes for sprekker eller sprekkdannelser – spesielt rundt hullene da dette er dragets svakeste punkt.
  • Forviss deg om at den fleksible gummikoblingen er inntakt og uten sprekker eller skader.
  • Videre skal også sykkelfestet sjekkes at det ikke er bøyd, eller har sprekker eller skader.
  • Og sist, men ikke minst – husk å bruke sikkerhetsvaieren hver gang du er ute å sykler med vognen!

Ha en god tur!


Categories: Råd & Tips