`

YOUR CART

Your cart is empty

Nordic Cab vil ha sommerstengt i juli og august!

På grunn av flytte av lager, kontor og ferieavvikling har vi i år besluttet at beste måte å løse dette er å stenge ned midlertidig.

Dette gjør at vi på raskest mulig måte kan være tilbake i operasjon.

Vi beklager eventuelle problemer dette kan medføre.