Testing

Nordic Cab Explorer har blitt testet i henhold til ASTM (American Standard for Testing Materials) 1975-09, noe som betyr at testen ble først laget i 1975 og at det kom en revisjon i 2009. Denne testen er den meste omfattende testen for sykkelhengere som finnes i dag. ASTM dokumentet beskriver gjennomføring av en rekke tester, så som materialtretthetstester, veltetester, fall eller kollisjonstester, osv.

Nordic Cab Explorer benytter det anerkjente sveitsiske testfirmaet SGS for gjennomføring av disse testene, samt at Nordic Cab også utfører egne tester med vognen i bruk innenfor alle funksjonsområdene.

I dette dokumentet vil vi beskrive gjennomføringen av ASTM testene i detalj – og du vil da forstå hvorfor man ikke burde kjøpe en sykkelvogn som ikke har bestått ASTM testene. Tross alt så plasserer du det mest dyrebare du har i en sykkelvogn – og du vil jo at denne vognen er så sikker som overhodet mulig.

Nordic Cab Explorer er også testet etter EN-standard EN 15918:2011 (Europeisk standard for sykkelhenger) Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder.

Drop-Impact Test

Denne testen går ut på å laste vognen maksimalt, dvs. vi plasserer to dukker i vognen hver på 25 kg. slik at maksimal vekt på 50 kg oppnås. Dukkene spennes fast i Nordic Cab sikkerhetsselene og seteryggen er reist opp.

ASTM-drop-impact-test__st

Vognen løftes så opp til 1,2 meters høyde og slippes deretter direkte ned på et sementgulv eller annen hard overflate. Det er litt av et krasj som gjennomføres, men Nordic Cab vognen er helt uskaded av sammenstøtet. Kravene i ASTM testen sier at vognen skal være fri for konstruksjonsskader, samt at setet ikke skal ha beveget seg mer enn 25 mm.

For å finne hastigheten som vognen treffer betongen med kan vi benytte formelen (kanskje du husker dette fra fysikktimen,  vf2 = vi2 + 2 * a * d. På godt norsk kan vi si at endelig hastighet er lik start hastighet + 2 ganger aksellerasjon ganger distanse.

Hvis vi slipper vognen fra 1,2 meters høyde, så har vi at aksellerasjonen vil være lik gravitasjonskraften, dvs. 9,8 m/s2. Vognen vil da ha følgende fart når den treffer sementgulvet:
v2 = 0 + 2 * 9,8m/s2 * 1,2m
v (hastighet) = 4,8m/s eller ca. 18 km/time.

Husk på at vognen treffer et sementgulv i denne hastigheten og at det dermed blir totalt bråstopp. Dette er en kraftig kollisjon med 50kg i vognen uten at noen konstruksjonsskader oppstår. Tenk deg belastningen på setet og sikkerhetsseler…

Det man skal lære av dette er å alltid feste barn(a) godt med sikkerhetsseler i vognen, samt at sykkelhjelm alltid skal brukes. Hvis du ser denne testen utført, så forstår du også at det kan være lurt å velge en godt konstruert sykkelvogn som kan vise til gjennomførte ASTM tester mot for en (ofte billig, men ikke alltid) sykkelvogn som ikke har blitt testet på samme måte. Under gjennomføringen av denne testen ser man også hvor sterk en sykkelvogn med hard bunn faktisk er og hvor mye beskyttelse plastkassen egentlig gir.

Bumpy-Road Test

I denne testen kjører vi Nordic Cab sykkelvognen på en slags tredemølle med store klosser som treffer vognens hjul. Testen gjennomføres ved å kjøre 10.000 rotasjoner av testhjulet i en hastighet på 12 km/time.

ASTM-drop-impact-test__st1

Klossenes størrelse er 38mm høye og 50mm lange, med en 45º helling på klossen i kjøreretningen. Dette er store klosser mot Nordic Cab vognens hjul med kraftige slag. Vognen må tåle store påkjenninger når klossene treffer hjulene i 12 km/time. Testen pågår over flere timer.

En slik test er ikke bare en stor påkjenning for hjulene på vognen, men også for hele konstruksjonen, så som plastkassen, aluminiumsdeler, sykkeldrag, hjulenes innfestning, kalesjerammen, osv. Her får alle små og store bestanddeler av vognen kjørt seg skikkelig – og Nordic Cab består med glans!

Coupling Security Test

ASTM-push-pull-test__meNå tester vi sykkelfestet og sykkelkoblingen og materialtretthet i sammenkoblingene. Testen gjennomføres ved at det lille hjulet roterer 100.000 ganger og derved utfører en omfattende skyv / trekk test av sykkelfestet og sykkeldraget.

Denne testen simulerer aksellerasjoner og nedbremsinger med sykkelvognen – faktisk så mange som 100.000 – og nok en gang består Nordic Cab med glans!

Tipover Resistance Test

I denne testen plasserer vi Nordic Cab sykkelvognen på et tippebord. To dukker plasseres i vognen, hver 25 kg, på samme måte som for alle testene. Bordet senkes så på den ene siden slik at vognen begynner å tippe eller helle mot en side. Vi fortsetter å tippe bordet inntil hjulet på motsatt side (siden som ligger høyest) begynner å løfte seg fra bordflaten. Vi noterer så hvor mange grader bordet nå har tippet, og lar deretter sykkelvognen rulle av bordet og ned på sementgulvet eller en annen hard overflate.

Hjulet på den høyeste siden skal ikke løfte seg fra bordflaten før bordet har 30º helning når man har to barn i vognen eller ett barn sitter i midten av vognen. Når ett barn sitter på siden som tipper nedover, så skal vognen ikke tippe før bordet har 25º helning. Etter at vognen ruller av bordet og ned på sementgulvet, så skal heller ikke vognen ha noen skader, samt at det kun er akseptert at setet har beveget seg minimalt. Igjen består Nordic Cab denne testen uten problemer!

En ny versjon av denne testen ble lansert av ASTM i 2009 hvor vognen ikke skal rulle av bordet. I stedet skal vognen utsettes for en kraft øverst på rammen (kalesjen) og skader i rammekonstruksjonen er ikke tillatt, samt kun mindre bevegelser. Denne nyere testen har vi også gjennomført og Nordic Cab har bestått.

Testing utført av Nordic Cab

Kuldetester

Alle plastdeler på Nordic Cab legger vi i fryser som holder -20º og lar delene ligge der i 48 timer. Vi utfører så bruddtesting, testing av bøylighet, testing av fleksibilitet, osv. av plastmaterialene. Alt materiale vil til en viss grad påvirkes av slik ekstremkulde, men vi aksepterer ikke store avvik. Plastdeler gjelder også vinduer i kalesjen.

Miljøtester

Vi tar miljø meget alvorlig i Nordic Cab. Ikke kun ved at produktet vårt i utgangspunktet kan erstatte bilen, være et produkt som gir familien bedre muligheter til turer i skog og mark, samt at det er et produkt som du kan bruke hele livet ved at vognen konverterer til en vogn for varetransport – ideelt når barna blir for store til å sitte i vognen. Nei, med Nordic Cab har vi gått mye lenger. Vi tenker på produktsjonsprosessen og materialvalg. Enkelte materialer kan være uskadelige som ferdige produkter, men i produksjonsprosessen kan det være kjemikalier som kan være skadelige for mennesker og miljøet. Likeledes kan enkelte materialer være skadelige ved destruksjon – både for mennesker og miljø. I Nordic Cab søker vi utrettelig etter materialer som ikke er giftige, eller som gir minst mulig miljøpåvikning – i alle produksjonsfaser, ved destruksjon og ved ferdig produkt. Vi velger det nyeste og beste av materialer når vi kan velge mellom et miljøskadelig (og ofte billig) materiale, mot et mer miljøvennelig materiale (og dessverre ofte dyrere, men det er det verdt mener vi!) Et eksempel er vinduene i Nordic Cab kalesjen. Vi var veldig tidlig ute med å skifte fra PVC vinduer (noe en rekke leverandører fortsatt bruker på barnevogner, sykkelvogner og en masse andre dagligdagse produkter) til det mer moderne og langt mer miljøvennlige TPU plastmaterialet (selv om det var en god del dyrere).

Det sveitsiske testfirmaet SGS har gjort omfattende tester av Nordic Cab med tanke på miljøskadelige kjemikalier – og Nordic Cab består alle tester igjen!

Ekstrem bruk av vognen

I tillegg til alle ASTM testene har vi selvfølgelig testet vognen ved ekstrem bruk – både som sykkelvogn, pulk, turvogn, osv. Vi sykler og går på ski med Nordic Cab med oss selv i vognen (og jeg veier en god del mer enn 50 kilo – uten å røpe eksakt hvor mye  for å teste styrken i konstruksjonen. Vi gir vognen ekstremt hardhendt behandling ved å sykle eller trekke vognen i meget ulendt terreng, sykle over fortauskanter i stor hastighet med mye vekt i vognen, bråbremsing, skrensing med pulk i stor hastighet for å teste veltestabilitet, osv. Det er nesten ikke den ting vi ikke har forsøkt med vognen – for vi ønsker jo at barnet ditt skal sitte trygt og godt, og ikke minst komfortabelt i en Nordic Cab.