Viktig melding til deg med Nordic Cab Active/Urban!

Vi har opplevd at det i noen tilfeller er feil størrelse på skiakselboltene. Test boltene slik at du er sikker på at de passer.